Źródłowe Punkty Świadomości

Narzędzie Światła i Miłości dla każdego, kto będzie wyrażał taką wolę. Do praktykowania i doświadczania na Drodze Światła.

Technika ze Światła przyszła do nas przez Hannę Krom w osobistym Jej przekazie od Istot Światła ?

Jako uczennica Hani, Jej techniki, zapraszam Was na indywidualną sesję poszerzającą świadomość, podnoszącą wibracje ?

Sesja polega na układaniu dłoni w określonych sekwencjach z przypisaną do nich intencją. Ręce delikatnie przylegają do głowy dopóki płynie subtelna energia w określonej intencji. Po zakończeniu przepływu następuje przejście do kolejnej sekwencji i intencji (aż do 12 punktu). Podczas spotkania poruszamy się w obszarach:

1. Twórcza Przestrzeń
2. Obfitość, Nieograniczone Istnienie, Kreatywność
3. Kreatywność, Kreowanie Połączeń, Kreowanie Form Życia
4. Młodość (regeneracja, odmładzanie, odrodzenie komórki)
5. Forma i Struktura, Wybory, Świadomość, Nieograniczone Istnienie
6. Most Łączący (Młodość, Ciało, Siły Witalne)
7. Uzdrowienie, Ciało i Siły Witalne
8. Życzliwość, Wdzięczność, Pokój i Spokój (harmonia)
9. Nieskończoność i Porozumiewanie się
10. Nieskończoność, Reaktywacja, Rekonstrukcja – tzw Restrukturyzacja Ciała
11. Manifestacja
12. Kanały Nieskończoności

Źródłowe Punkty Świadomości są dla każdego, kto jest z wolnej woli zgodny ze Światłem, z Jego wibracjami i czystą intencją jaka wypływa z Serca. Dlatego sesja rozpoczyna się od wejścia w Przestrzeń Serca i połączenia ze Źródłem.

Termin sesji: ustalany indywidualnie

Czas sesji: 1h – 1,5h (w zależności od potrzeb energetycznych uczestnika)

Równowartość energetyczna: 100 zł – 150 zł (w zależności od czasu sesji)

Miejsce: CUD – Centrum Usług Dowolnych, Katowice, Ligota

Więcej informacji i zapisy: Khandro – Aneta, tel. 731-022-371 (tel lub sms), kontakt.khandro@gmail.com

„Z poziomu Serca do Serca i w Świetle”